Civil szerepek és a kisebbségi lét

Bodó Barna: Civil szerepek és a kisebbségi lét

 

A civil szerveződéseket sokan egyfajta csodaszernek tekintik, ezt a civil szerep- és szemléletér-telmezésre utalva teszik. A civil felelősségvállalás élharcosai szerint sok, túl sok területen azért nem működnek a dolgok, mert az emberek, a vezetők, valakik ott fent vagy lennebb értetlenek. Nem értik meg, nem fogják fel a jobbító civil elképzelések lényegét. A neheztelő hang erejét a civil mivolt jellege adja: hogy a jobbító szándék személyes előnyöktől mentes, nem kényszerből vagy törvényi kötelezettségből fakad, egyedül csak a közösségi elkötelezettség irányítja. Ugyan-akkor tagadhatatlanul van ebben a megnyilatkozásban civil elfogultság.

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.dropbox.com/l/scl/AADIw6VA6SlAeaNUifi15PRps5vQI44sCi0

 


A birtokbavétel lépcsőfokai

Bodó Barna: A birtokbavétel lépcsőfokai

Amikor 2015 nyarán egy beszélgetés során felötlött, hogy az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv harmadik, 2015-ös kiadását az erdélyi, szépen sokasodó fesztivál típusú magyar napoknak titulált, a helyi közösségek összesereglését célzó és kiváltó rendezvények számbavételének lehetne szentelni, volt bennem némi bizonytalanság. Mekkora a jelenség, mekkora az érdekeltek köre?

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.dropbox.com/l/scl/AABmcZNRo-Nq0Xqdxk73UFXHSt1fUObi3QU