NÉGY-ÖT CIVIL ÖSSZEHAJOL-KOLOZSVÁRI CIVIL KÁVÉHÁZ

NÉGY-ÖT CIVIL ÖSSZEHAJOL-KOLOZSVÁRI CIVIL KÁVÉHÁZ

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2017. október 18-án szervezte meg az első kolozsvári civil kávéházat. A Kávéház megnevezés beszélgetés sorozatot jelent. A civil szervezetek képviselőit hívta beszélgetésre Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke és csapata. A rendezvényen részt vettek: Vincze László az EMKE képviselője, Somai József a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület volt ügyvezetője, az RMKT tiszteletbeli elnöke, Rácz Éva a MURE elnöke, Géczi Renáta a Mathias Corvinus Collegium képviselője, Benő Attila a BBTE Általános Nyelvészeti Tanszék vezetője, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet vezetője, Csatlós Pál az RMKT elnöke, Szász Alpár Zoltán a POLITEIA volt elnöke, a MCSZESZ alelnöke. Első körben a beszélgetésen a résztvevő civil szervezetek képviselőinek bemutatkozására került sor, ezt követően a jelenlévők együtt döntötték el azt, hogy melyek azok a témák, amelyekről beszélgetni kívánnak.

A kiválasztott témakör a civil szervezetek és az önkormányzatok szervezeti és partnerségi működésének kérdése és elősegítése. Sok vonatkozás került szóba: milyen akadályba ütközik egy civil szervezet működése, a helyi közösség szolgálatában az önkormányzatok és a civilek mennyire partnerek, a civileknek nyújtott pénzügyi támogatások körül milyen procedurális kérdések merülnek fel, stb. Egyesek úgy vélik, hogy két különálló, külön színtéren működő intézményről beszélhetünk, amelyek között ritka a szoros együttműködés.

Más vélemény szerint igenis fontos a civil-önkormányzati kapcsolat a pályázatok és rendezvényszervezés terén. A jelenlévők a civil önkormányzati kapcsolat nehézségei kapcsán azt a következtetést vonták le, hogy bizonyos együttműködés a kommunikáció hiánya miatt ütközik akadályba, és ezt a kommunikációhiányt kellene kezelni valahogyan.

NÉGY-ÖT CIVIL ÖSSZEHAJOL-KOLOZSVÁRI CIVIL KÁVÉHÁZ A civil szervezeti és önkormányzati kapcsolatok kérdéskörén túl a résztvevők a civil szervezetek közötti együttműködésről beszélgettek. Első sorban a magyar civilszervezetek közti kapcsolatokat vizsgálták, majd a román és magyar civil szervezeti együttműködés hiányát taglalták.

A jó hangulatú beszélgetés végén fogalmazódott meg a kérdés, hogy támogatni kellene azokat a civil szerveződéseket, amelyek tevékenységük elején állnak és támogatá

st még senkitől nem kaptak. Kialakulni látszik egy pályázati felhívás (Az első lépés), amelyet a MCSZESZ olyan szervezetek számára fog kiírni, amelyek még nem nyertek támogatást. A több órás beszélgetés, kávézás, koccintás végén elhangzott az a javaslat is, hogy a következő alkalomra mindenki elhozza egy barátját, kollégáját.

NÉGY-ÖT CIVIL ÖSSZEHAJOL-KOLOZSVÁRI CIVIL KÁVÉHÁZ