KÖZÖSSÉGI TÉRKÉP PROJEKT, 2017

KÖZÖSSÉGI TÉRKÉP PROJEKT, 2017

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége a Bethlen Gábor Alap támogatásával 2017. szeptember elején elindította a Közösségi Térkép Projektet. A projekt keretében olyan interaktív térkép elkészítése a cél, amely segítségével a kiválasztott megye, esetünkben Szilágy megye magyarok által is lakott településeiről minden, magyar szempontból fontos adat megtalálható. Az adatok felkerülnek egy olyan digitális, informatikai térképre, amelyiken a településnévre kattintva kinyílik egy ablak, a településre vonatkozó közérdekű információ megtalálható. Mindennek alapja egy alapos politikai-oktatási-kulturális-egyházi adatgyűjtés, a helyszínen történő adatgyűjtés kérdésében kereste meg a MCSZESZ elnöke a Szilágy megyei református esperességeket. Az alábbi helyi intézmények adatainak összegyűjtése a cél: iskola, művelődési ház, könyvtár, egyházak, rendezvények (állandó, ismétlődő rendezvények és eseti rendezvények).
Az első talál
kozóra Szilágysomlyón került sor, 2017. szeptember 5-én, a másodikra szeptember 8-án Zilahon. A lelkészi találkozók keretében Bodó Barna bemutatta a projektet és kérte a lelkészek szerepvállalását az adatgyűjtésben. Olyan városok, községek, falvak kerülnek a térképre, ahol a magyarok száma 1% feletti és/vagy eléri az 50 főt. Mivel a helyi közösségek alapos ismerői az egyházak képviselői, a lelkészek és papok, a hivatalos honlapokon nem elérhető adatok megszerzésében kéréssel fordultunk a református egyház képviselőihez.
A projekt elindításában és az adatgyűjtésben való segítségnyújtásért a Magyar Civil Szervezet Erdélyi Szövetsége köszönetét fejezi ki Bogdán Szabolcs és Szász Bálint Róbert espereseknek.

KÖZÖSSÉGI TÉRKÉP PROJEKT, 2017