Civil Akadémia – Szakmai Beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) támogatást kapott 2013 augusztus illetve november hónapokban – 625000+625000 összesen 1250000 forintot -, amelyet a nemzeti építkezés jegyében civilhálózatok erősítésére illetve a nemzet létét illetően fontos témákban előadások, rendezvények szervezésére fordíthatott.
Jelen beszámolónk a 2013 szeptember-december hónapokban folytatott tevékenységre terjed ki. Erdélyben két központ kialakítására kaptunk lehetőséget, az egyik Kolozsvárott, a másik Nagyszebenben jött létre. Kolozsvárott a MCSZESZ székházában találkozókra, fiatalokkal műhelyvitákra került sor. Előadásokat itt nem tarthatunk, a terem erre nem megfelelő – erre a célra a kolozsvári Bocskai Ház Ováry termét használtuk. Nagyszebenben a Magyar Kulturális Központ irodával és külön előadóteremmel is rendelkezik – itt tartják programjaikat.
Az erdélyi programok általános címéül az Erdélyi Civil Akadémia c. választottuk, és külön plakátot is nyomtattunk, amelyre felkerültek a legfontosabb általános információk (lásd alább)
Plakát – általános
Az alábbiakban a tevékenységeket vesszük sorra, időrendben. Minden programhoz mellékelünk bizonyító dokumentumokat. Összesen 11 programra került sor, ebből 10-et valósított meg a kolozsvári központ, egyet a nagyszebeni. Ennek értelmében – a program koordinátorával történt egyeztetés után – a szebeni központ a támogatás második feléből nem részesült.
Tevékenységek:
2
1. megbeszélés a kolozsvári politológia szakos hallgatókkal Torockón, tábor keretében, 2013. szeptember 21. Téma: a diákok szerepvállalása a civil világ tájékoztatásában, illetve a civilekről szóló hírek összegyűjtésében, munkacsoport kialakítása. Részt vett: Sógor Csaba EP-képviselő.
Melléklet: fotó
2. előadások Aradon, 2013.szept.23, Csiky Gergely Főgimnázium előadóterem. Előadók: dr. Bodó Barna politológus (Kolozsvár/Temesvár): A székely önkormányzatiság, Miklósik Ilona muzeológus (Temesvár): Ormós Zsigmond és munkássága
Melléklet:
– újságcikk: Heti Új Szó, 2013.szept.27. és Nyugati Jelen http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_erdelyi_civil_akademia_eloadasai.php
– fotók:
3
3. előadások Marosvásárhely, Bernády Ház előadóterme, 2013.okt.2. Előadók: Néda Zoltán fizikus, akadémikus (Kolozsvár): Erdély régióiról fizikusként, dr. Bodó Barna (politológus): A székely önkormányzatiság.
Melléklet:
– újságcikk:
– fotók
4
4. előadások Bécs, Magyar Otthon, 2013.okt.16. Előadók: Izsák Balázs (Székely Nemzeti Tanács, Marosvásárhely): Székelyek az autonómiáért, dr. Bodó Barna (politológus, Kolozsvár): A székely önkormányzatiság
Mellékletek:
– meghívó
5
– fotók
Megnyitó: dr. Deák Ernő, háttérben Bodó Barna
Alább: a bécsi előadás közönsége
AUSZTRIAI MAGYAR EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE
ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE
MEGHÍVÓ
SZÉKELY ÖNKORMÁNYZATISÁG
Előadóink:
DR. BODÓ Barna egyet. docens, Sapientia Egyetem (Kolozsvár)
IZSÁK Balázs, a Székely Nemzeti Tanács Elnöke (Marosvásárhely)
Hely: “Bécsi Magyar Otthon” (Bécs I., Schwedenplatz 2 – Laurenzerberg 5/I/9, előadóterem)
Idő: 2013. október 16., szerda, 18.30 órai pontos kezdéssel
Érdeklődés az 532 60 48-as vagy a 0664 464 9505-ös, ill. 0676 536 9735-ös hívószámon
6
Az előadás végén: kérdések, hozzászólások.
5. előadás Temesvár, Kós Károly Központ, 2013.okt.29. dr. Bodó Barna: Erdélyi magyar civil tudomány
Melléklet:
Program
7
– fotók
A MTESZ Békés Megyei Egyesület
a TECHNÉ Egyesület és
a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
meghívja Önt a Temesvárott megrendezésre kerülő
Civil Szakmai Nap
című konferenciájára.
Rendezvény időpontja és helyszíne: 2013. október 28-30. Kós Károly Közösségi Központ, Temesvár, Putna u.7.
1. nap – hétfő, október 28.
12.00 Érkezés, szállás elfoglalása, ebéd
15.00 Előadás: a temesvári civil szervezetek és tevékenységük
17.00 Tanácskozás a civil együttműködés lehetőségeiről, szabadprogram
19.00 Vacsora
2. nap – kedd, október 29.
09.30 Megnyitó
Gólya Pál igazgató, MTESZ Békés Megyei Egyesület
09.45 Köszöntő
Dr. ing. Ianosi Endre elnök, TECHNÉ Egyesület
10.00 Egészséges táplálkozás, kistermelők segítése, hazai termékek vásárlása
Temesvári gazdaszervezet (szervezés alatt)
10.20 Pályázati tapasztalatok, eredmények és nehézségek
Rausz Károly János tag, MTESZ Békés Megyei Egyesület
10.40 Dr. Bodó Barna docens (MCSZESZ): Tudomány és kisebbség
12.30 Ebéd
14.30 Kerekasztal megbeszélés
16.00 Konzultáció
17.00 Szabadprogram
20.00 Vacsora
8
6. előadások rendezvény (Ars Hungarica Nagyszeben) keretében, Kulturális Központ Díszterem, 2013. nov. 16. Köszöntő dr. Bodó Barna (MCSZESZ elnök, Kolozsvár), dr. Guttman Szabolcs (műépítész, Kolozsvár): Közterek rehabilitálása – közösségek fenntarthatósága, Pozsony Ferenc (néprajzos, akadémikus, Kolozsvár): A népi kultúra elemei lokális ünnepek és fesztiválok szerkezetében.
Mellékletek:
Honlap: http://www.szeben.ro/ars-hungarica/ars-hungarica-2013/civil-akademia
Fotók: Serfőző Levente: megnyitó
Pozsony Ferenc előadása:
Pozsony Ferenc előadása
9
7. vitaest diákokkal: Kolozsvár, Sapientia épület, 2013.dec.13: Európai identitás – van-e, s ha igen, miért nincs? Vitaindító: dr. Bodó Barna politológus, docens, résztvevők: a Sapientia – EMTE európai tanulmányok szakos hallgatói
melléklet: Meghívó (szövege)
SAPIENTIA-EMTE
Természettudományi és Művészeti Kar Kolozsvár
Európai tanulmányok szak
MEGHÍVÓ
2013. december 3-án, 17 órától vitaestre/workshopra kerül sor a Kar új épületében, az A215-ös teremben, Létezik-e európai identitás címmel.
Vitaindító: dr. Bodó Barna: A lokális kötődéstől a globális énkeresésig.
A workshopon való részvétel beszámít a hallgatók szakmai gyakorlatába.
Részt vehetnek más szakok hallgatói is – elsősorban joghallgatók.
10
Fotó:
8. rendezvény: 100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota emlékünnepély, társzervezők vagyunk, Kultúrpalota, 2013.dec.7. társszervezés, köszöntőt mondott Incze Vanda, MCSZESZ elnökségi tag (Marosvásárhely)
Melléklet: plakát
11
9. előadások Nagyváradon, Partium Keresztény Egyetem, 2013.dec.11-én. Program: dr. Bakk Miklós docens (Babes-Bolyai BTE Kolozsvár): Aszimmetrikus regionalizmus és területi közigazgatás az Európai Unióban és dr. Szilágyi Ferenc adjunktus (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Regionalizmus és önrendelkezés a Partiumban – a történelmi esély.
Bakk Miklós a helyszínről az előadás kezdete előtt visszafordult, ugyanis családja (édesanyja) autóbalesetet szenvedett. Helyette Tolnay István tartott előadást.
Melléklet:
– plakát
– sajtó: http://www.erdon.ro/autonomia-mitoszrombolas-es-ihletforras/2434817
12
10. előadások Szatmárnémetiben, Református Gimnázium tanácsterme, 2013.dec.18. Előadók:
Somai József (RMKT tiszteletbeli elnöke): Brassai Sámuel, a közgazdász, dr. Bodó Barna (politológus): Erdélyi magyar tudomány. Helyi társszervező: posztModern Távlatok Művelődési Műhely, moderál: Kereskényi Sándor.
Mellékletek:
– sajtó: Szatmári Friss Újság: http://www.frissujsag.ro/nemzet-tudomany-kisebbseg/ és http://www.frissujsag.ro/a-szellemi-elolanc-eselye-szatmaron/
– fotók: Bodó Barna tartja előadását, mellette balról jobbra: Somai József, Szilágyi Éva igazgatónő, jobbra Kereskényi Sándor
13
11. előadás Kolozsvárt, Bocskai Ház, Óváry terem, 2013.dec.19. Előadó: dr. Deák Ernő (történész, Bécs): Az osztrák-magyar szomszédság évszázadai
Melléklet:
– plakát
14
– fotók:
Dr. Deák Ernő előad:
15
A hallgatóság:
– honlap: http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/egyetemi-estek-dr-deak-ernovel
A fent felhasznált dokumentumokon túl további sajtóanyag és fotók igazolják a tevékenységet.
A támogatást mint számunkra igen fontosat, köszönjük szervezetünk illetve az erdélyi magyar civil szféra nevében.
Kolozsvár/Temesvár, 2013.dec. 21.
Dr. Bodó Barna
elnök

Ha elsőként szeretnél értesülni a civil világ legfrissebb híreiről, iratkozz fel a hírlevelünkre. Kattints ide!