Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország

Egy közös magyar-osztrák-román civil program végtermékét, három kötetet tart kezében a Kedves Olvasó.
Az EUCivis: Civil Európa – Civil Magyarország – Civil Ausztria – Civil Románia projektben részt vevô szervezetek ugyanis arra vállalkoztak, hogy ismertessék országuk civil társadalmának helyzetét oly módon, hogy egyben kísérletet tegyenek a szektor elôtt álló kihívások számbavételére, az elôrelépés, a lehetséges válaszok felvázolására.

Tehát egy régió három országa civil társadalmának múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl szól ez a kötet. A közös múlt tanulságait figyelembe véve azt kell szem elôtt tartanunk, hogy boldogulni csak akkor tudunk, ha nem egymás kárára, hanem közösen vállalt értékeinket szem elôtt tartva, együttmûködve keressük a választ a valamennyiünket foglalkoztató kérdésekre.
Meggyôzôdéssel valljuk: ebben a bonyolultnak tûnô világban a válaszadáshoz megfelelô kereteket ad az Európai Unió.
Ebben a folyamatban megkerülhetetlen, semmi mással nem pótolható szerepet játszanak a civil szervezetek. Jellemzô tulajdonságaik: függetlenségük, társadalmi kérdések iránti érzékenységük, ötletességük, rugalmasságuk, nyitottságuk, együttmûködési készségük alkalmassá teszik ôket arra, hogy önálló tényezôvé váljanak.
Bízunk abban, hogy ez a három könyv nem könyvespolcokon fog porosodni, hanem hasznos segítôtársa lesz kutatóknak, politikusoknak, a közigazgatásban dolgozóknak, tanároknak, újságíróknak, egyetemistáknak és természetesen civil szervezetek képviselôinek – vagyis sokaknak.
A szerzôk, a közremûködôk mellett szeretnénk köszönetet mondani az Európai Bizottság EACEA részének azért, hogy az „Európa a Polgárokért” Program („Europe for Citizens” Programme 2007 – 2013 ) keretében projektünk megvalósítását segítette.
A teljes dokumentum itt olvasható.

Ha elsőként szeretnél értesülni a civil világ legfrissebb híreiről, iratkozz fel a hírlevelünkre. Kattints ide!