Barometrul liderilor ONG – sondaj naţional online în rândul reprezentanţilor ONG din România

Sondajul online “Barometrul liderilor ONG” a urmărit înregistrarea percepţiilor liderilor de organizaţii neguvernamentale active în România cu privire la orgnizaţiile proprii şi sectorul neguvernamental în general, relaţia cu autorităţi publice şi factori interesaţi, realizări şi eşecuri, acces la resurse şi structuri de suport disponibile, cadru de reglementare specific şi schimbări necesare pentru sustenabilitate.

Tovább


Bocz János: A nonprofit szektor Magyarországi működését befolyásoló tényezők

Bevezetés
Az elmúlt 20 évben Magyarországon kialakult egy rendkívül heterogén összetételű szervezet együttes, amelynek a szociális és közgazdasági térben elfoglalt helyéről a mai napig nincs egyetértés a tudományos közvéleményben.
Az összefoglalóan nonprofitnak nevezett szervezetek1 egyaránt kapcsolatban állhatnak a lakossággal és a vállalkozásokkal, az önkormányzatokkal és az állami intézményekkel, de éppen sokszínű tevékenységük, változatos működési jellemzőik miatt nehezen sorolhatók be a hagyományos statisztikai osztályozási rendszerekbe.

Tovább


Civil szervezetekre vonatkozó új törvényi rendelkezések

Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, amelynek rendelkezései 2012. január 1.-jétıl léptek hatályba.
Ezzel egy időben elfogadásra került a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, és kiadásra került a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet is.

Tovább


Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország

Egy közös magyar-osztrák-román civil program végtermékét, három kötetet tart kezében a Kedves Olvasó.
Az EUCivis: Civil Európa – Civil Magyarország – Civil Ausztria – Civil Románia projektben részt vevô szervezetek ugyanis arra vállalkoztak, hogy ismertessék országuk civil társadalmának helyzetét oly módon, hogy egyben kísérletet tegyenek a szektor elôtt álló kihívások számbavételére, az elôrelépés, a lehetséges válaszok felvázolására.

Tovább