Civilek határon innen és túl

Negyvenegy szervezet küldötteinek részvételével rendezte meg a Délalföldi Regionális Alapítvány (DARA) a NeKED (Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen) c., Kárpát-medencei nemzetközi civil találkozót. Az Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Őrvidékről, Muravidékről és Magyarországról érkezett vendégek 2014. június 27-29. között immár negyedszerre találkoztak, de…

Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015

Kiss Dénes   Az erdélyi fesztiváljelenségről   Bodó Barna (szerk.) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2016 A kötet címében szereplő évkönyv kifejezés kissé megtévesztő, hisz míg az évkönyv rendszerint tematikusan szerteágazó tanulmányok gyűjteményét fedi, ez esetben…

Angol Falu – Summer Camp 2016

Az Angol Falu idén is szervez angol nyári tábort! Táborainkat Magyarországon, Baranya megyében (Pécs környékén) szervezzük. Célunk egy olyan nemzetközi tábor létrehozása, ahol a világ több pontjából érkező fiatalok a világ fejleszthetik angol nyelvi készségeiket játékos hangulatban. Magyar és angolszász…

IV.Székelyföldi Grafikai Biennálé

A IV. Székelyföldi Grafikai Biennále részvételi feltételei és szabályzata: 1. A résztvevők köre: Pályázhatnak hivatásos képzőművészek és képzőművészeti egyetemi hallgatók, amennyiben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek. Nem pályázhatnak egyesületek, szakmai szervezetek, csak a fent említett szakmai szempontokhoz sorolható egyéni…