Civil Fórum - Erdélyi Civil Társadalmi Lap

Civil Fórum – Erdélyi Civil Társadalmi Lap

A Civil Fórum 13. éve megjelenő civil társadalmi lapunk. A civilek számára készülő szakmai kiadványok szerepe a demokratikus átmenet minden korszakában igen fontos. Az átmeneti időszak jellemzője a túldimenzionált politikai szerepvállalás, ugyanakkor a stabil demokrácia világosan megfogalmazott, képviselt, olykor a politika kontrolljaként működő civil álláspont nélkül nem képzelhető el. A CF lap megjelenését és kiadását jelentős mértékben elősegítette, hogy az erdélyi magyar civil szervezeti élet sok szálon kötődik a magyarországi, romániainál fejlettebb civil világhoz.

A lap küldetése megjelenése óta változatlan:

  • nyilvánosságot teremteni elsősorban az erdélyi magyar civil szervezetek tevékenységének, az őket érintő történéseknek, kihívásoknak, lehetőségeknek;
  • „civil szaktudást”, „civil kultúrát” terjeszteni;
  • jó példák bemutatása révén ösztönözni a hasonló kezdeményezéseket;
  • segíteni a hasonló érdeklődésű civil szervezetek egymásra találását, kapcsolatépítését, partnerségek kialakulását;
  • dokumentálni az erdélyi civil önszerveződést.

A lapot a civil önszerveződés, a közösségfejlesztés eszközének tekintjük. Többirányú kommunikációt és információáramlást tesz lehetővé, hozzájárulva ez által a civil szervezetekben dolgozó személyek látókörének a tágításához.

A negyedévente megjelenő lapszámok tartalmilag is változatosak, minden lapszám törzsanyagát egy fontos kérdéskör elemzését, a kapcsolódó elméleti háttér bemutatását szolgáló anyagok teszik ki. Igyekszünk olyan témákat választani, amelyek nemcsak szervezeti szinten hasznosíthatók, hanem bármilyen olvasó, a polgár által is. A törzsanyagot rovatok egészítik ki: Civil kurázsi – olyan civil önszerveződési példákat mutat be, amelyek a civil kurázsi létéről tanúskodnak; Vitafórum – aktuális témákat érint; Civil önépítkezésünk – az erdélyi és kárpát-medencei szintű átfogó civil kezdeményezések, projektek bemutatása; Társadalom és gazdaság – a vállalkozói szféra és a civil szféra találkozási pontját jelentő társadalmi tőke témakörét öleli fel olyan elméleti anyagok és gyakorlati példák ismertetésével; Civil könyves pavilon – a civil szféra fejlődését szolgáló, másrészt a civil szervezetek kiadásában megjelent kiadványokat népszerűsítjük. A törzsanyag és a rovatok mellett a lapszámok bemutatják a civil szféra történéseit, eseményeit, rendezvényeit.

A lap tevékenységét szolgálja a honlap – http://www.civilforum.ro – itt archiválva megtalálhatók a korábbi lapszámok, és közvetlen kommunikációs felületet jelent a szerkesztőség és a potenciális olvasók között.

Az idei évtől, a kor szellemének és az információs világ működésének megfelelően a CF lapszámai lapozható on-line változatban készülnek, és év végén a legfontosabb anyagokból kiadunk egy Civil Évkönyvet.